BuildingIDzuid

BuildingIDzuid_vierkantje

BuildingIDzuid is een jong en dynamisch data- / ICT bedrijf, en richt zich op de energetische kant van intelligente data-ontwikkeling,  data-koppelingen en data-analyses van het bestaande en nieuw te ontwikkelen Nederlands vastgoed. Door de drie disciplines (bouwkunde, energie en ICT) samen te nemen ontstaan zeer interessante mogelijkheden en specifieke toepassingen om innovatief bij te dragen aan het verduurzamingsprobleem binnen de gebouwde omgeving. Het energieverbruik in de gebouwde omgeving bedraagt in Nederland ca. 35% van het totale nationale energieverbruik en veroorzaakt 30% van de CO2 uitstoot. BuildingIDzuid heeft zichzelf ten doel gesteld om oplossingsgericht bij te dragen aan substantiële CO2 reductie door data-toepassingen zich concreet te richten op meer energetisch maatwerkadvies op microniveau voor woningeigenaren en beter gefundeerd en gerichter beleidsadvies op macroniveau voor gemeenten.
 Door minder van grof naar fijn te werken en meer van fijn naar grof kiest BuildingIDZuid voor heldere en gerichte aanpak dat hout snijdt. Innovatieve toepassingen met impact. Dit begint met het op een juiste manier communiceren en in beeld brengen van onafhankelijke, transparante en integraal goede informatie.

Content

BuildingID_data_en_informatie.png

BuildingIDzuid heeft een database van het Nederlands vastgoed ontwikkeld op het gebied van specifieke kenmerken, geometrie en energie. Deze content is onderverdeeld in 3 categorieën en dient als basis voor de diverse diensten en toepassingen met als doel impact te creëren op het gebied van CO2 reductie in de gebouwde omgeving.

Diensten

BuildingID_diensten

De diensten van BuildingIDzuid richten zich voornamelijk op dataleveringen, -analyses, -validaties en advies en toepassingen aan de hand van data binnen de gebouwde omgeving. Alle diensten zijn dus in de basis datagerelateerd en inzichtelijk gemaakt d.m.v. koppelingen, rapportages, online interfaces en (3D)GIS visualisaties.

Doelgroep

BuildingID_doelgroep

De informatie en diensten die BuildingIDzuid kan leveren, zijn voor een brede doelgroep geschikt zolang er een relatie is met energie in de gebouwde omgeving. BuildingIDzuid werkt naast professionals in het vastgoed, zoals provincie, gemeente, woningbouwcorporatie, banken, beleggers en verzekeraars ook met particulieren en collectieven. Door onze benadering om van fijn naar grof te werken is het mogelijk al deze doelgroepen adequaat en naar behoeften te bedienen.

Geometrie

BuildingIDzuid heeft in haar integrale vastgoeddatabase van alle gebouwobjecten de geometrische waarden opgeslagen. Het gaat dan niet alleen om BVO, GBO en BI conform NEN2580 en de verschillende andere berekeningsmethoden van oppervlakken en inhouden, maar ook om dak- en nok hoogte, aanwezigheid van dakkapellen, 

Lees meer...

Energie

BuildingIDzuid heeft voor alle (7 miljoen) woningen het voorlopig energielabel bepaald en berekent a.d.h.v. mate van na-isolatie het definitieve label. Daarnaast worden er op basis van de reeds bepaalde specifieke kenmerken en geometrische waarden van elke individuele woning de energiebehoefte en bijbehorend Energie Index (EI) berekend.

Lees meer...

Analyses

BuildingIDZuid houdt zich veelal bezig met data-analyses. Zowel aan de achterkant om eigen data te optimaliseren (valideren, verbeteren en verrijken) als als aan de voorkant om –voor opdrachtgevers- externe data te optimaliseren , communiceren en te visualiseren. Onze 3D (GIS) modellen helpen bij het visueel filteren of labelen van analyseresultaten.

Lees meer...

Provincie

Ondersteun gericht en efficiënt bij verduurzaming.

Gemeente

Ondersteuning bij het Energieloketten, macro-analyse, strategievorming en consultancy.

Bouwsector

Procesverbetering en efficiënt verbinden van vraag en aanbod.

Financiële sector

Strategy, consultancy en actieve ondersteuning verduurzaming